Vassbonn skole

Skolen er plassert midt mellom Kolbotn sentrum, Mastemyr og Gjersjøen. Oppvekstmiljøet for våre elever er trygt og godt. Kantoråsen, Kolbotnvannet, Gjersjøen, Gjersjøelva og Hvervenbukta er noen av de naturområdene vi bruker aktivt i undervisnings- og tursammenheng. Skolen har gode parkeringsmuligheter for sykkel og bil.

Her hos oss har vi god plass til å boltre oss på både ute og inne. Skolen er bygget for tre paralleller, men flere av trinnene er todelt da elevgrunnlaget er for lite. En endring av skolegrensene opp mot Kolbotn sentrum vil gi skolen en etterlengtet økning i elevtallet slik at vi kan bli en stabil treparallell skole igjen. Vi ønsker alle nye elever velkommen til oss.

Klasserommene våre er delvis åpne, noe som gjør at det er mulig å bruke lokalene fleksibelt på tvers av grupper og klasser. Spesialrommene slik som skolekjøkken og kunst og håndverksavdelingen er romslige og innbyr til kreativitet og aktivitet.