Tussetjern

Tussetjern har badebrygge og svaberg, og snart kommer det også to nye bord-/benk-grupper. Her er det ikke toalett. Tussetjern på Ski kommunes side forvaltes av Langhus Velforening.