Tidligere Menighetshuset

Kolbotn Indremisjon gikk sammen med Kolbotn menighet om å bygge Menighetshuset i 1956. Biblioteket fikk lokaler i kjelleren. Nå brukes huset Solbakken skole for for voksne innvandrere