Syverudtjern

Trivelig og svært variert tur, mest i åpen furuskog (Tangefjellet, Sauåsen og Snikedalsåsen), men også i granskog langs Syverudtjern og sør for Snikedalsåsen. Les mer om turen: https://ut.no/turforslag/113548