Realskolen, Kapellveien på Kolbotn

Kullebund skole, bygget 1915 på husmannsplassen “Holtet” under Kullebund gård. Folkeskole 1915-1921, Middelskole 1922-1935 og Realskole 1936-1959 (1959 sto Ingeriåsen skole klar til bruk)