Rådhusteatret Ski

Rådhusteatret ligger side om side med Ski rådhus, midt i Ski sentrum. Lokalet ble opprinnelig bygget som kinosal og Ski kino ble drevet av Ski kommune fra 1957 til 2003. I oktober 2003 åpnet Olav Thon sin flerkino med åtte saler (i Ski storsenter). Den kommunale kinodriften ble da lagt ned og Kulturavdelingen i Ski kommune overtok driften av lokalene. Da lokalet allerede var egnet som kulturscene, og var blitt benyttet til enkelte kulturarrangementer, var veien nokså kort for å legge til rette for Rådhusteatret.

Se hva som skjer på Rådhusteateret: https://www.raadhusteatret.no/