Oppgangssaga i Gjersjøelva

Allerede midt på 90-tallet oppsto ideen om å synliggjøre den store sagbruksvirksomheten i elva ved å sette opp en oppgangssag. Den første oppgangssaga i Gjersjøen var i drift før 1529. Den var en såkalt kvantumsag, som hadde tillatelse til eksport av trelast. Tidlig på 1800-tallet var det fire sager med til sammen seks blad, virksomme i Gjersjøelva. I tillegg drev Ljansbruket to møller og en kruttmølle. I 1996 reiste prosjektgruppen på befaring til Dovre og fikk demonstrert Ruiåsaga. Den var nettopp gjenoppbygd og ble brukt som museumssag i Ruiåa bygningshistoriske park.

Prosjektgruppen arbeidet med finansiering og prosjektering i seks år. Arbeidet med oppgangssaga startet for alvor i 2000. I mars 2001 ble saga byggemeldt. Grunnarbeidene startet primo mai. Sagbygningen ble satt opp i august 2001 og innredningsarbeidet gjort i april 2002. Saga ble offisielt åpnet 27. april 2002. Steinar Moldal, Dovre var konsulent og rådgiver mht. materialbruk og valg av entreprenør. Arkitekt var Kjeld Nash, Tromsø, som sammen med Modal gjennomførte oppmåling av Ruiåsaga. Grunnarbeider og fundamenter ble gjort av maskinentreprenør Gunnar Dalby, Vestby. Sagbygning og saginnredning ble utført av Jora Bygg & Laft, Lesja ved tømmermester Jon Sneve.