Kolben kultur- og aktivitetshus

Oppegård kulturskole

Kulturskolen gir individuell – og gruppeundervisning i vokal, piano, gitar, blåse-, stryke- og slagverksinstrumenter. I tillegg kommer piano- og strykeorkester, drama/teaterlek, animasjon og film, visuelle kunstfag, skapende skriving, kor og tilrettelagt undervisning.