Kolbotn stasjon

Kullebund. Stoppested fra 1895. Stasjonsbygning og godshus oppført 1912. Stasjonen skiftet navn til Kolbotn i 1922. Dobbeltspr og elektrisk drift fra 1936. I perioder var det også poståpneri i stasjonen, siste gang stengt i 1960.