Grønliåsen

Her kan du følge Oldtidsveien og Kongeveien i en fin rundtur med mange natur- og kulturopplevelser. På Oslosiden finnes en bålplass du kan bruke hele året. Turen er DNT merket og skiltet som rundtur “Til fots i Oppegård”. Les mer om turen: https://ut.no/turforslag/1110827/grnliasen-oldtidsveien-og-den-fredrikshaldske-kongevei